Přihlášení na tábor

Milí táborníci, vážení rodiče,
jako každoročně i letos pořádáme letní táboření na stanové základně Kocourkův mlýn u Pojbuk. Jedná se o stanový tábor, který je vybaven stany s podsadami. Uvnitř stanů jsou postele s molitanovými matracemi. Strava je podávána do vlastních nádob 5x denně. Pro mytí je vybudovaná umývárna a sprchy ve kterých se dá podle potřeby ohřát voda a pro koupání lze využít potok s přehradou. V případě nepřízně počasí lze využít velký stan „stříbrňák“ nebo indiánské tee-pee, kde lze rozdělat oheň. Ve vedení tábora pracují cvičitelé s dlouholetou cvičitelskou praxí v práci s dětmi.

Obecné informace o jednotlivých bězích roku 2022:


Termíny jednotlivých běhů:

BěhTermínTémaVedoucí běhu
Rodiče a děti1. 7. – 8. 7. 2022 (7 nocí)Mach a ŠebestováMilan Vaněk
Tábor žactva – 1. běh24. 7. – 3. 8. 2022 (10 nocí)Legenda o králi ArtušoviMichal Pěkný
Tábor žactva – 2. běh 3. 8. – 13. 8. 2022 (10 nocí)Výstup na Mount EverestMilan Veselý
Tábor žactva – 3. běh – „Hlavatecký“13. 8. – 20. 8. 2022 (7 nocí)Lovci kožešinVojta Říha

Cena: 

(zahrnuje ubytování, stravu, zdravotní zabezpečení, režijní náklady atd.)

 • Tábory žactva – 1. a 2. běh (10 nocí): 3.000 Kč
 • Tábor žactva – 3. běh „Hlavatecký“ (7 nocí): 2.100 Kč
 • Tábor Rodičů a dětí: rodiče 2 100 Kč, děti od ročníku narození 2020 a starší: 1 500 Kč, mladší děti zdarma

O příspěvek na úhradu poukazu můžete žádat u zaměstnavatele – na požádání vystavíme fakturu.


Způsoby přihlášení:

 • elektronicky přes webový formulář níže (lze jen pro tábory žactva)
 • e-mailem – vyplněné přihlášky zasílejte na e-mail: milan.vesely@mutabor.cz
 • poštou po vytištění přihlášky – vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: Milan Veselý, Průmyslová 1111, 391 02 Sezimovo Ústí 2. (tel. zam.: 381 486 462, mob.: 728 850 067)

Po zaplacení zálohy bude přihlášený účastník cca do týdne až dvou doplněn na seznam zveřejněný pod odkazem Přehled přihlášených, kde získáte představu o tom, kdo z Vašich přátel a kamarádů už je přihlášen, či jaký je stav účastníků. Kapacita tábora je omezena 40 účastníky, takže neváhejte s přihlášením.


Platba:

 • Zálohu ve výši 500 Kč na osobu zašlete obratem po přihlášení na účet číslo 196514627/0300, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jména osob, za které platíte,
 • Doplatek v příslušné výši uhraďte stejným způsobem do 15. 6. 2022.

Pořadí přihlášených určuje zaplacená záloha, nikoliv pouhé zaslání přihlášky.


Provozovatelem tábora je:

TJ SPARTAK MAS Sezimovo Ústí z.s., oddíl Asociace sportu pro všechny, Na Házené 696, 391 02 Sezimovo Ústí, IČO: 00512419


Přihláška na žákovské běhy ke stažení zde:
(využijte pouze pokud nevyužijete elektronické přihlášení níže)

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠENÍ NA TÁBOR:

Na tuto e-mailovou adresu bude odeslána kopie přihlášky (na některé emailové služby chodí zpráva se zpožděním - cca do 5 minut, proto neopakujte přihlášení v této době z důvodu neobdržení zprávy).
(např. s kým chce být účastník ubytován, poznámky k platbě, popř. jiné vzkazy)

Smluvní podmínky účasti na táboře Kocourkův mlýn stanovené provozovatelem:

 1. Na táboře není doporučeno používání mobilních telefonů, tabletů a dalších obdobných zařízení. Za jejich ztrátu se neručí.
 2. Dále je zakázáno do objektu tohoto tábora vnášet jakoukoliv zábavnou pyrotechniku a veškeré předměty a zařízení, které by mohly způsobit jejich používáním újmu na zdraví či životě kteréhokoliv z účastníků tábora.
 3. Za veškeré cennosti jako např. řetízky, prstýnky, náušnice, náramky, popř. jiné šperky se neručí, neboť jejich nošení na tomto táboře se nedoporučuje.
 4. Dítě může být vykázáno z tábora bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky v případě, že bude svým chováním a jednáním ohrožovat mravní výchovu dalších účastníků tábora (kouření, vulgární jednání, požívání alkoholických nápojů, či jiných návykových látek, šikana, atd.). Odvoz dítěte ve všech těchto případech zajistí jeho zákonní zástupci na své vlastní náklady.
 5. Nedoporučujeme v průběhu konání tábora dítě osobně navštěvovat, neboť je tím blokován přirozený proces adaptace dítěte na nové prostředí (stýskání, smutek atd.).
 6. Rodičům, kteří chtějí navštívit náš tábor, doporučujeme, aby tuto návštěvu vykonali při stavění tábora 25. 6. 2022, nebo při střídání běhů 3. 8. 2022.
 7. Rodiče se mohou kdykoliv informovat o svém dítěti na tel. číslech uvedených v pokynech k odjezdu. V případě nutnosti vedoucí tábora informuje rodiče o závažných skutečnostech na tel. čísla uvedená rodiči do přihlášky.
 8. Storno poplatky: Záloha se v případě neúčasti nevrací. V případě neúčasti 14 dní předem omluvené se doplatek vrací. V případě neúčasti týden předem omluvené se vrací 75 % doplatku, v případě neúčasti bez omluvy se vklad nevrací. V kterémkoli případě neúčasti lze za sebe poslat náhradníky. V případě, že by tato účast byla zrušena z důvodu onemocnění či úrazu dítěte a tato skutečnost byla řádně doložena (lékařské potvrzení), bude doplatek vrácen v plné výši. V případě, že by došlo k onemocnění či úrazu dítěte na táboře a z tohoto důvodu zde byl jeho pobyt ukončen, bude zákonným zástupcům vrácena adekvátní část z doplatku úhrady za účast dítěte na tomto táboře.
 9. Rodiče souhlasí s tím, aby se jejich na této přihlášce uvedené nezletilé dítě zúčastňovalo všech činností souvisejících s programem a provozem tábora. Výslovně berou na vědomí možné riziko vzniku úrazu způsobeného programem a provozem tábora.
 10. Rodiče souhlasí s pořizováním obrazové a zvukové dokumentace v průběhu akce a její následné využití pro prezentaci táborové základny a organizace TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí z.s.

Vyplněním a odesláním přihlášky dává odesílatel svůj souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce podle zákona č. 110/2019 Sb. provozovatelem tábora. Zároveň dává najevo, že se seznámil se Smluvními podmínkami a že s nimi bez výhrady souhlasí.


Prohlášení zákonných zástupců účastníka:
Seznámil(a) jsem se s výše uvedenými Smluvními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasím.