Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy z běhu RaD 2023:
kontaktujte Pavlu Sedlákovou – tel. 733 673 411


Ztráty a nálezy z 1. běhu 2023:
kontaktujte Gabču – tel.: 725 922 939